Pata Negra

  

 Kotelet (Spiering), ca 250 g.,

in de pan gebakken

en overgoten met huisgemaakte geklaarde boter.

Vergezeld van winterse salade

en in "Fleur de Sel" geplette aardappelen

17,50 €

De Pata Negra is een traditionele Spaanse varkenssoort, die vooral in de bergstreken

gehouden wordt. Deze dieren leven half wild, deels rond de boerderij, deels in het bos.

Dat betekent dat ze meestal, zoals wilde varkens, heel wat eikels eten. Dank deze laatste staat

het vet van deze varkens qua gezondheid dichter bij olijfolie dan bij varkensvet.

bestellen graag per email: depaterstafel@gmail.com